Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Listopad 2017

PPCZ 17 "Nerozená" čarodějnice

23. listopadu 2017 v 10:32 | K. |  Projekt Pohanský pohled

DOTAZ
Ahoj, zajímal by mě Tvůj názor. Jak vnímáš rozdíl mezi jedincem, který se začal zajímat o čarodějnictví a magii bez nějakého bližšího impulsu a osobou, která má k něčemu takovému, třeba i šamanismu, vazbu tak nějak od narození, ať už intuitivně nebo skrze rodinné vazby? Je v tom nějaký výrazný rozdíl, třeba skrze duchovní síly?

MÁ ODPOVĚĎ
Upřímně; k čarodějnictví, magii, ale celkově k čemukoliv musí nejprve přijít nějaký impuls či jiskra zájmu, protože jen tak z ničeho nic ani náhodou se to nestane. Ale rozumím, jak byla otázka myšlena.

Pokud (ne)vím, mohla bych být první z naší rodiny, která se vydala čarodějnickou cestou a zároveň se za čarodějnici považuje, takže kráčím čarodějnictvím vědomě. Samozřejmě mamka má zahrádku, zajímá se o bylinky a má ráda svíčky všeho druhu (hlavně když to jde zapálit), nějakou dobu je i vyráběla, sice nijak ve velkém, ale musím se to od ní naučit, protože máme doma plno použitelného vosku. Taťka mě podporoval a povídal si se mnou o mytologii zejména egyptské, protože sám byl Egyptem zaujat a jednou před lety se tam byl rekreačně potápět. Rovněž se u nás pěstuje zájem a péče o stromy a zvířata, neboť na vesnici se bez toho není možno obejít.

Odpuštění vs Zdravá ignorace

14. listopadu 2017 v 12:24 | K. |  Na Cestě
Dá se říci, že z nudy jsem klikla na odkaz směřující k článku o tom, proč je manželství tak úžasnou věcí a jak člověka (a vlastně oba dva partnery) dokáže změnit k lepšímu. Hned u prvního bodu jsem se zarazila a začala přemýšlet. Jedná se totiž o odpuštění.

Odmalička jsem byla vychovávána v křesťanském duchu, nijak přísném, ale vliv to byl a stále zůstává. V křesťanství je velice důležitým prvkem odpuštění. Jenže jakkoliv může být toto slovo jednoduše znějící, realita je poněkud odlišná. Když vám někdo ublíží, není vaší první reakcí odpuštění. To v žádném případě. A pokud ano, asi si dostatečně nevážíte sami sebe. Na druhou stranu nechci nikoho urážet, takže záleží na člověku, to určitě ano, ale z mého úhlu pohledu když vám někdo něco provede a vy mu okamžitě odpustíte, asi s vámi něco je.

PPCZ 16 Božstva a démoni

7. listopadu 2017 v 9:55 | K. |  Projekt Pohanský pohled

DOTAZ
Ahoj,
dlouhý čas jsem byl praktikujícím římskokatolíkem, a jak je známo římskokatolická církev provádí exorcismus. Křesťané věří, že naši pohanští bohové jsou démoni a mohou posednout člověka a manipulovat s ním a ve většině případů provádí při tomto posednutí exorcismus a bohové přes osoby promlouvají. Co si o tom myslíte? Je to psychická porucha člověka, nebo se to může stát?
Solais

MÁ ODPOVĚĎ
Já osobně na démony v jakékoliv podobě nevěřím. (Když to takhle napíšu, zní to hloupě až strašidelně.) Zastávám názor, že nepotřebujeme jakési cizí zlé entity, když lidé dokáží být zlí dost. Asi bych se přiklonila k myšlence, že tzv. posednutí je psychickou poruchou nebo zmagořením člověka, zvláště extrémně zbožného, který se snad začne bát i vlastního stínu. Občas mám (mylně?) pocit, že slovo bohabojný mluví za vše (je třeba se bát Boha a milovat ho, je třeba se obávat spáchání hříchu, je třeba se bát ďábla a démonů - tedy toho, co je za ďábly a démony pokládáno). Můj pohled je asi omezený, ale strach a velmi silná víra a doufání ve zření zázraku od Boha, to už člověka dokáže přeprat, aby se zcvokl.