Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Leden 2017

Korespondence: Bohové a živly

31. ledna 2017 v 11:20 | K. |  Na Cestě
Po nějaké době jsem se opět vydala ven do přírody. Moc se mi ven nechtělo, přeci jen je tam zima a než se obléknu, už bych se nejraději zase svlékla. Ale dlouho jsem nebyla ve svém stromovém kruhu na kraji lesa, který nám běží vedle domu. Takže jsem se rozhodla tam zajít, vyvětrat si hlavu od veškerého učení, které mi jí stejně pouze prolétá a nezanechává přílišné následky. Prošla jsem se zasněženým lesem, vyzkoušela, jak moc mě udrží led na potoku, prošla se po cestičkách zvířat - nejen srn, ale patrně i koček a dalších, možná i psů. Mým hlavním cílem bylo ale navštívit stromy vypínající se nad mou hlavou a tvořící onen spíše pomyslný kruh - je to spíše brambora nebo ovál než kruh. Ani stále dobře nevím, co za stromy to je, protože polovina z nich se od té druhé poloviny liší kůrou, jenže to stejně dobře mohou být všechno stromy stejného druhu, akorát jinak staré, proto se jí liší. Zatím zastávám nejistý názor, že to budou javory. Nebo lípy. Nebo javory a lípy.

1. týden - Medvěd

30. ledna 2017 v 16:27 Cesta keltským orákulem zvířat
Názvy: Art (irsky)
Význam karty: prvotní síla, suverenita / vladařství, intuice spojená s instinktem
Asociace: Alban Arthan, Velký vůz, Artio, Artaios, Artuš, král
Totem: pracovitost, pudovost, léčení, síla, suverenita, ochránce světa, pozorovatel, odvaha, síla vůle, sebezáchova, introspekce (sebepozorování), velká síla

Medvěd spojuje s nejhlubšími kořeny předků. Jsme v kontaktu s prvotní matkou, s medvědí bohyní Artio, která umí brát před nebezpečím. Jsme propojeni s medvědím bohem Artaiosem a válečníkem Artušem, který řídí Polátku, hvězdu Velkého vozu.
Práce s medvědem umožní příležitost stát se duchovním válečníkem, jako Artuš. Najdeš způsob, jak získat moc propojením své síly s intuicí. Dokážeš propojit svou sílu hvězdy se silou zvířete a obojí symbolizuje právě medvěd.
Karta v obrácené poloze přináší varování, že musíš dávat pozor, abys nebyl utlačování přísnou matkou, nepříčetným válečníkem, silami strachu a primární tvrdosti. Pokud totiž nejsou prostoupeny lidskými vlastnostmi jako soucitem a rozumem, mohou zničit tvůj život i životy lidí okolo tebe. S pomocí medvěda budeš schopen propojit své duchovní a intuitivní schopnosti s vlastnostmi prvotního instinktu.

48. týden - Zmije

30. ledna 2017 v 12:08 Cesta keltským orákulem zvířat
Názvy: nathair (irsky)
Význam karty: transformace, léčení, životní energie
Asociace: spirály, břečťan, zmijí kameny, labyrint, bludiště
Totem (had): impulzivnost, chytrost, znovuzrození, transformace (proměna), iniciace (zasvěcení), moudrost

Jsem had,
jsem láska,
jsem zmije z hor,
jsem hadem v řece.

Druidové byli někdy nazýváni zmijemi a je možné, že příběh sv. Patrika čistícího Irsko od hadů je právě o druidech.
Zmije nabízí léčení a přeměnu. Je zvířetem Bohyně Země a Otce Nebes. Představuje naši schopnost zemřít a znovu se narodit. Energie, která nám dovoluje, abychom se zrodili na zemi, je sexuální energie, ale ta také způsobuje nezbytnost naší smrti. Při přátelství se zmijí budeme moci cestovat životem půvabně a magicky, a když přijde náš čas, snadno odhodíme starý život - ať už jde o fyzické tělo, nebo o etapu naší současné inkarnace.
Karta v obrácené poloze naznačuje, abychom se zřekli schopnosti zraňovat a nahradili ji léčitelským uměním. V druidské a v dalších tradicích představuje had léčení a vnitřní sílu transformace (přeměny). Jako totemové zvíře nás podněcuje k tomu, abychom používali svou vnitřní sílu a energii, pronikavost, rychlost a tichý pohyb.

Artio

6. ledna 2017 v 0:10 Božstva

Původ

Artio je galská medvědí bohyně, jejíž jméno v keltštině znamená medvěd. Je ženským protějškem boha Artaiose.
Keltští předkové, kteří přišli z oblasti dnešního Německa, Rakouska a Švýcarska, si s sebou přinesli i svá božstva. Helvéciové, keltský kmen migrující z oblasti moderního Bavorska do Švýcarska, bohyni Artio uctíval jak Medvědici (je známo její uctívání Helvécii ve Švýcarsku v okolí hlavního města Bernu). Existoval obřad svatby medvěda s dívkou, konaný v Arles-sur-Tech v Pyrenejích vždy 2. února. To nasvědčuje, že Artio byla původně Velkou mateřskou bohyní a ochránkyní kmene Helvéciů.

Hekaté

5. ledna 2017 v 14:48 Božstva
Hekaté je řecká bohyně a čarodějnice, dcera Titána Persa a Titánky Asterie (sestra bohyně Létó). Podle některých tradic je Hekaté matkou Skylly.
Jako jediná bojovala po boku Dia ve válce s Giganty, v níž zabila Giganta Klytia rozpálenými kameny. Zeus ji za to odměnil: povýšil ji mezi bohy a dal jí moc na nebesích (jako paní měsíce), na zemi (jako paní porodu) a v říši stínů (jako vládkyně mrtvých).
Původ má snad v maloasijské Kárii, kde byla uctívána a děti zde byly jmenovány jejím jménem.

45. týden - Včela

5. ledna 2017 v 11:38 Cesta keltským orákulem zvířat
Názvy: bee (anglicky), beach [be-ach] (irsky)
Význam karty: komunita, oslava, organizace
Asociace: písmeno Ur, vřes, druidové, Bohyně
Totem: organizovaný, průmyslový, produktivní, moudrý, společenství, plodnost (úrodnost), obranný, vtíravá povaha, potěšení ze života

Zeptej se divoké včely,
co druidové znali.

Včela zve k oslavě, k níž může být speciální důvod, nebo můžeš oslavovat zázrak a mystérium toho, že žiješ. Druidská tradice nám každých šest až sedm týdnů nabízí příležitost k oslavě. Musíme si udělat čas na vzájemné setkávání a radovat se ze společnosti přátel. Můžeme žít ve vzájemné harmonii. Tím, že budeme propojeni s přírodou v jeden celek, budeme vzdávat úctu slunci, soustřeďovat své životy kolem Ducha nebo Bohyně, můžeme pracovat společně v komunitě.

Zagreus

1. ledna 2017 v 20:15 Božstva
Zagreus je menším bohem řecké mytologie, nejčastěji spojovaný s bohem vína, Dionýsem. Byl uctíván Orfeovými stoupenci, podle jejichž víry byl synem Dia a Persefony. Zeus ulehl s Persefonou v podobě hada.

Persefoné

1. ledna 2017 v 19:10 Božstva
Persefoné byla nemanželská dcera nejvyššího boha Dia (bůh nebes, hromů a blesků) a jeho sestry bohyně Démétér (bohyně plodnosti země). Jindy je Persefoné uváděna jako dcera boha Dia a bohyně Styx (dcera Titána Ókeana a jeho ženy-sestry Téthys, bohyně Styx je zosobněním řeky Styx). S Diem měla Persefoné syna jménem Zagreus a dceru Melinoe, s Hádem měla mít tři bohyně podsvětí zvané Eriny, ale některé zdroje a mýty uvádějí, že s Hádem žádné děti nikdy neměla.
Persefoné je považována za královnu podsvětí, neboť byla manželkou boha Háda, boha podsvětí. Jako Panna (Kora) byla bohyní jarního růstu a štědrosti jara, která byla v Řecku uctívána po boku své matky Démétry. Jméno Persefoné (latinsky Proserpina) je odvozeno z pherein, které znamená přinést nebo příčina smrti.