Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Říjen 2016

39. týden - Losos

30. října 2016 v 0:13 Cesta keltským orákulem zvířat
Názvy: salmon (anglicky), bradan [bratan] (irsky)
Význam karty: moudrost, inspirace, omlazení
Asociace: líska, rákos, posvátné jezírko
Totem: hrdost, intenzita, sebejistota a důvěřivost, moudrost a rozumnost, inspirace

Ponoř se často hluboko do jezírka Fec,
ponoř se často hluboko do jezírka myšlenek.
Zharmonizuješ tím neklidnou mysl,
obnovíš potopená tajemství sebe sama,
najdeš lásku a světlo kolem sebe i sám v sobě
a probudíš nový zázrak na březích řeky Boyne.

Losos je nejstarším zvířetem. Nabízí moudrost a inspirace. Pokud chceme najít moudrost, musíme zrekapitulovat svůj život a vědomě cestovat zpět ke svému začátku, do dětství a snad až za hranici svého původu, která leží v Bohu nebo v Bohyni. Přináší tak émládí a inspiraci. K dosažení těchto věcí je lépe zachovávat otevřený a nevinný postoj, nikoliv tvrdohlavou odhodlanost.