Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Březen 2016

12. týden - Liška

28. března 2016 v 14:45 | K. |  Cesta keltským orákulem zvířat
Názvy: fox (anglicky), sionnach [shoo-nach] (irsky), vulper vulpes (latinsky)
Význam karty: diplomacie, chytrost, volnost
Byliny: rákos, cesmína, náprstník (liščí rukavice), liščí plevel
Totem: chytrost / prohnanost, hbitost, bystrý, diplomacie, divokost, ženské kouzlo kamufláže, shapeshifting, neviditelnost

My blessings on the cunning ones
for hunting down the sheep.

Moje požehnání pro chytrá zvířata,
pro ta, co loví ovce.

Pokud budeš pracovat s energií lišky, budeš vědět, kdy je vhodný čas předstoupit před ostatní, aby s tebou počítali, a kdy je lepší být zticha a řídit se vlastním úsudkem.
Karta v obrácené poloze je varováním, abys nepoužíval svou chytrost nečestným způsobem. Chytrost lišky se může snadno změnit ve vychytralost a v pasivní spoluvinu ...
Když se v minulosti při lovu zapomnělo na zbraně, lov byl zasvěcen Bohyni. Předtím, než lovec vzal nějakému zvířeti život, čekal na povolení Bohyně.
Pokud máš pocit, že se s tebou zachází nespravedlivě nebo krutě, vezmi si příklad z lišky a "na chvíli si tiše lehni". Zajímej se o svou rodinu a o domov, nauč se meditovat a jednat diplomaticky.
Urážka "vixen" (liška) byla podobná jako jiná z patriarchálních narážek na ženy (čubka, kočka, kráva, fúrie), ale obsahovala navíc i erotický podtext. "Vixen" znamenalo, že je prohnaná, zlá, a navíc sexy (sexuálně náruživá). "Foxy lady" ("liščí dáma") je pak vnímán v lepším světle.
... musíš objevit divokou a erotickou stránku své povahy, nebo ji tvořivým způsobem projevit navenek.

11. týden - Beran

20. března 2016 v 8:41 | K. |  Cesta keltským orákulem zvířat
Názvy: ram (anglicky), reithe (irský), aries (latinsky)
Význam karty: oběť, průlom, dosažení cíle
Byliny: pavinec horský (lidově ovčí kousnutí nebo ovčí ledvina), šťovík, horská ostružina
Totem: bez emocí (člověk nikdy nedávající najevo své emoce), citlivý, vytrvalý, zvědavý, plný představivosti
Význam znamení: rozhodnost, sebedůvěra, cílevědomost, schopnost nadšení, odvaha, iniciativita, přímost, pevná vůle, síla, instinktivnost, bojovnost, hrdost, sobeckost, beohlednost, jednostrannost, neopatrnost, netrpělivost, netaktnost, pudovost, agresivita

Čtvrtek, den Svatého Columba dobrých způsobů,
den, kdy máme ovce vyhnat na pastvu.

Beran je silně připoután k místu, kde se narodil. Představuje spojení, zakořenění, stabilitu, také sílu pronikat, překonávat překážky a sodahovat cíle. Pomůže ti najít vnitřní sílu, kterou potřebuješ, abys uspěl.
Karta v obrácené poloze znamená, že soutěžení ti přináší radost, ale zaklesnuté rohy s přítelem či nepřítelem tě mohou vyzývat, abys učinil oběť. Než bys šel hlavou proti zdi, raději se podívej, jestli není možné tuto zeď obejít. Následuj své instinkty i smysl pro praktičnost, abys vytvořil kolem sebe domov, který by byl skutečně pohodlný a tvůj.

Slovanská božstva: Perun

15. března 2016 v 13:35 Božstva
Perun je (společně s Velesem, Radegastem, Ladou a Moranou) doloženě uctívaným božstvem v Čechách. Jeho jméno v praslovanštině znamená "ten, kdo silně pere". Byl považován za nejsilnějšího boha Slovanů. V období válek vstupoval do čela panteonu.

Je bohem bouře, hromu a blesku, a deště, který přináší vláhu úrodě. Zajišťuje vítězství, i soulad na zemi. Je ochráncem lidí a celé společnosti. Bdí nad právem i spravedlností. V jeho jménu se přísahalo

Bývá zobrazován se stříbrnou hlavou a zlatým vousem, což se dá považovat za spojení Slunce a Luny.

Někdy s ním bývá spojován nebo ztotožňován bůh Prove (bůh soudu a spravedlnosti, byl uctíván v dubovém háji).

Podle mýtů Perun bojoval s drakem (či saní), nebo s hadem Zmejem. Jeho sokem mohl být také bůh Veles (strážce Podsvětí).

Keltové 5. díl - Svátky

9. března 2016 v 9:05 Božstva

Samhain [sau-in / sou-in] (křesť. Všech svatých), 31. říjen

byl slaven jako keltský Nový rok a konec sklizně. Začíná jím temná polovina roku. Přehrady mezi zdejším a Jiným světem jsou tenké a je snadné komunikovat s toulajícími se mrtvými. Zákony prostoru a času přestávají platit. Vzdává se pocta předkům, poráží se dobytek a dokončují letní práce. Plodina, do toho dne z pole nesklizená, se už sklidit nesmí, a patří duchům přírody. Otevírají se sídy (mohyly skřítků), kteří se toulají po krajině. Dům je třeba uklidit, aby byl připraven na návštěvu předků. Dveře by měly zůstat otevřené.
Lidé se oblékali do bílého a zahalovali se slaměnými maskami. Chlapci a dívky si vyměňovali šaty, aby oklamali přicházející duchy. Od západu slunce až do svítání se vyprávěly strašidelné příběhy. Kameny opatřené značkami a zářezy se házely do ohně a ráno se podle nich hádal (věštil) osud člověka pro nadcházející rok.
Z bohů byli s Samhainem spojováni bůh Dagda ("Dobrý bůh", "Velký otec", Eochaid Ollathair), který měl moc zabíjet živé a křísit mrtvé; a jeho družka Morrigan (Velká královna, trojná keltská bohyně, Vrána bitev), která řídí bitvy a předvídá jejich výsledek a která měla tři podoby:

9. týden - Zemní drak

6. března 2016 v 6:38 | K. |  Cesta keltským orákulem zvířat
Názvy: Earth Dragon (anglicky), Draig-talamh [talav] (irsky)
Význam karty: síla, potenciál, bohatství
Totem (drak): dlouhověkost, bohatství, prosperita, nekonečno, moudrost, moc

Drak má být v mohyle,
staré a bohaté na poklady.

Zemní drak nás přivádí tváří v tvář našemu potenciálu. Uvnitř máme síly a schopnosti, které se můžeme naučit využívat. Přicházíme k poznání, že tento strážce je ve skutečnosti jedním aspektem nás samotných. Objevujeme krásu a moc nejenom v srdcích těch, kteří nás obklopují, ale také v zemi samotné.
Karta v obrácené poloze může poukazovat na to, že se ke svým vnitřním rezervám a schopnostem dostáváš nevhodnou cestou. Nepokoušej se ho zabít, ani mu tento poklad vyrvat násilím. Možná budeš potřebovat čas na spřátelení se s tímto tvorem.

Tradice zemního draka
Říká se, že Svatý Jiří zde zabil draka a dodnes je půda otrávena dračí krví, proto na některých místech na vrcholu kopce neroste tráva. Drak i kůň mají stejné spojení se zemní energií, s vnitřní silou země.