Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Září 2015

Iris

21. září 2015 v 16:02 Božstva
Iris je v řecké mytologii dcerou mořského boha Thaumanta a Élektry (tato je dcerou Titána Ókeana), kteří měli ještě další tři dcery, Harpyje ("harpazein" v překladu "rvu", "uchvacuji"), napůl ženy a napůl ptáky. Narozdíl od Harpyjí, svých sester, byla Iris krásná. Je bohyní duhy, naplňující mraky vodou, byla poslem bohů a zvláště boha Dia a jeho ženy Héry. Byla zvěstovatelkou zpráv, důvěrnicí i rádkyní. Narozdíl od Herma, též posla bohů, příkazy sama neprováděla, jen je vyřídila. Když šlo o vzkaz pro bohyni, na níž žárlila, občas vzkaz přikrášlila.

Iris, bohyně duhy a posel bohů

Itzamná

10. září 2015 v 9:45 Božstva
Itzamná byl jedním z nejdůležitějších božstev mayské mytologie. Vládce nebes, s mocí nade dnem i nocí, byl často zobrazován na mayském umění v podobě přejícího bezzubého starého muže s velkým nosem. Byl též ztotožňován se synem boha-stvořitele Hunab Ku.
V různých mýtech se Itzamná objevuje jako mýtická postava - hrdina, který Mayům daroval základy civilizace. Podle legendy je naučil pěstovat kukuřici, psát, používat kalendáře a praktikovat medicínu (léčit). Také jim představil systém rozdělení země a založil rituály k účelu náboženského uctívání.
Itzamná je občas spojován se slunečním bohem zvaným Kinich Ahau a měsíční bohyní Ixchel. Bohyně může být buď Itzamnovou ženou nebo ženskou formou božstva Itzamná. Stejně jako Itzamná, dala i Ixchel lidem mnoho užitečných dovedností, např. tkaní. Nicméně Ixchel měla destruktivní chatakter a dokázala působit povodně a další neštěstí, zatímco Itzamná byl k lidem vždy laskavý a ochranitelský.


Korespondence k sabatům - Mabon

1. září 2015 v 10:58 | překlad K.

Mabon [maban/meiboun] (22. 09. - 23. 09.)

Další jména: podzimní (autumn/fall) rovnodennost, druhá sklizeň, Dionýsova slavnost, vinobraní, Alban Elfed, roh hojnosti (Cornucopia)

Symboly: hrozny, víno, vinná réva, girlanda, pohřební mohyly, chrastítka, roh hojnosti, indiánská kukuřice, sluneční kola

Barvy: hnědá, oranžová, fialová, hnědočervená, červenohnědá, sytě zlatá

Božstva: božstva vína, božstva stárnutí

Činnosti: výroba vína, zdobení hrobů

Tabu: procházení se po pohřebištích a hřbitovech, neoslavování smrti

Zvířata: psi, vlci, ptáci dravci

Kameny: ametyst, žlutý topaz