Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Červen 2015

Korespondence k sabatům - Lughnasadh

29. června 2015 v 15:56 | překlad K.

Lughnasadh (31. 7. - 01. 08.)

Další jména: Lammas, Lughnasa, festival zelené kukuřice, první sklizeň, Ceresálie, srpnový předvečer, Elembiuos, Cardenas

Symboly: kukuřice, všechna zrna, chléb, úplněk, pšenice

Barvy: červená, zlatá, žlutá, zelená, oranžová, citrínová

Božstva: sluneční bohové, mateřské bohyně

Činnosti: pečení chleba, sběr prvního ovoce, astrologie

Tabu: nesdílet jídlo

Zvířata: kohout (rooster), telata

Kameny: žlutý diamant, peridot, citrín

Svíčky a barvy podle keltské magie

17. června 2015 v 20:05 Korespondence
Černá
  • obracející, neprostupná
  • spoutává negativní síly, napravuje neshody, k posílení vůle, zneškodňuje černou magii a negativní myšlenky
  • ochrana, uvolnění
  • přitahuje draky Země, Chaosu a Strážné draky
Modrá
  • pravda, inspirace, moudrost, okultní síla, ochrana, pochopení, zdraví, radost, mír, věrnost, domácí pohoda, trpělivost
  • přitahuje draky Vody, Jezer, Moří, Měsíce, Větru a Bouřky (tmavé svíčky), a Strážné draky

Tajemná kopí

12. června 2015 v 13:09 Osobnosti

Lughovo kopí

- keltská mytologie
- zázračná zbraň z Goriasu, jeden z pokladů lidu Tuatha Dé Danannů (Lughovo kopí, Lia Fáil, Nuadův meč, Dagdův kotel)
- symbol slunečních paprsků, září jako blesk, nikdy nemine cíl, zabíjí nepřátele, zaručuje vítězství v bitvě
- strážce zbraně sluneční bůh Lugh, přezdíván Lámfada (dlouhoruký - díky dobrému zacházení s kopím a prakem)
- schopnostmi podobno Gungniru a Svatému (Longinovu) kopí

Gungnir, Gungni

- severská mytologie
- staronorský = houpavý, klátivý
- patří Ódinovi, dar od Lokiho, vyroben trpaslíky "syny Ívaldiho"
- oštěp nikdy neminul cíl, pravděpodobně začal válku s Vany
- nedokáže zabít Fenriho

Kopí osudu, Svaté kopí, Longinovo kopí

- podle legendy kopí římského vojáka Longina (Longinus) nebo Mauritia (Mauritius)
- byl jím proboden Kristus na kříži

1. křížová výprava: Vysílení křižáci zvítězili nad přesilou Arabů (muslimů) díky nalezení kopí pod oltářem chrámu sv. Petra. Opatrovníkem kopí se stal Raimond de Saint-Gilles. Křižáci v bitvě 28. 06. 1098 u Antiochie nad Araby zvítězili. Pravost kopí poté zpochybněna. Petr Bartoloměj chtěl odvrátit pochyby. S kopím prošel ohněm. Bylo-li by pravé, ochránilo by ho. Dvanáct dní nato (20. 04. 1099) zemřel na následky popálenin. Křižáci uvěřili, že kopí byl podvrh.
Francie: Jeruzalémský král Balduin II. kopí (které nalezli křižáci) prodal 1239 do Benátek, protože neměl peníze. Kopí poté vlastnil francouzský král Ludvík IX. Svatý. Uložil je v Sainte Chapelle (Paříž). Na konci 18. stol. za Francouzské revoluce kopí přemístěno do Národního muzea. Odtud zmizelo beze stop.

Karel IV.: Longinovo kopí měl dočasně získat císař Karel IV., spolu s klenoty Svaté říše římské. Dnes uloženo v Klenotnici vídeňského hradu. Kopí uznáno za pravé ve 14. stol., Karel IV. je uložil na Karlštejn. 1345 zavedl církevní svátek sv. Kopí.
Habsburkové: Za vlády císaře Zikmunda Lucemburského říšský poklad převezen do Norimberku, koncem 18. stol. do Vídně. Po zrušení Svaté říše římské padl do držení a soukromého majetku Habsburků.

Podle některých teorií měl mít Kopí osudu v držení také Hitler.


Hatšepsut

5. června 2015 v 18:37 | K. |  Osobnosti
Výpisky z Epochy 08/08, ze které mi tedy z celého čísla zůstala jen část o Hatšepsut.

Osnova:
1) rodina
2) královna Egypta
3) faraon Hatšepsut
4) manželka a milenec
5) stavby "faraona" Hatšepsut
6) věčná smrt je příliš
7) objev mumie

HATŠEPSUT (vládla 1479-1458 př. n. l.), 18. dynastie

1) Jejím otcem byl Thutmose I., třetí faraon 18. dynastie, vládnoucí 1504-1492, matkou Thutmosova žena Amhose. Otec ji údajně celý život připravoval na vládu, dával jí přednost před jejími nevlastními bratry (jindy se uvádí, že si Hatšepsut tuto legendu vymyslela).

2) Po smrti Thutmose I. nastoupil na trůn Thutmose II., jeho syn a nejvlastní bratr Hatšepsut, který si vzal nevlastní sestru za manželku. Thutmose II. vládl 13 let (podle některých pouze 3 roky), 1492-1479. Za jeho života, jako manželka faraona, získává Hatšepsut mnohé tituly: Dcera krále, Sestra krále, Královská velká manželka, Božská manželka Amonova (tento titul užívá nejraději, je jejím nejoblíbenějším). Nevlastnímu bratrovi porodí pouze jediné dítě, dceru Nefertune.
Po smrti Thutmose II. by se měl vlády ujmout jeho syn, kterého zplodil s harémovou manželkou Eset. Jenže Thutmose III. je příliš mladý na vládu a Eset není ani zdaleko rovna královně Hatšepsut, proto je Hatšepsut povolána, aby vládla jako regentka společně s mladým budoucím faraonem Thutmosem III.
Dva roky po smrti Thutmose II. zobrazují chrámové scény v Semně v Núbii jediného panovníka (Hatšepsut?) Horního a Dolního Egypta, jak přijímá korunu od núbijského boha Dedwena. Královna se nebojí opovrhovat zažitými tradicemi a dává si titul Paní Obou zemí, což odkazuje na titul faraona: Vládce Obou zemí. Nechává si vytesat dva obelisky z jediného kusu kamene (obelisk vždy považován za velmi drahý dar bohům). Jakmile jsou obelisky vztyčeny, Hatšepsut se stává vládnoucím faraonem.

Korespondence k sabatům - Midsummer

1. června 2015 v 13:23 | překlad K.

Midsummer (21. - 22. 06.)

Další jména: Midsummer, letní slunovrat, Litha, Alban Hefin, slavnost slunce, den shromáždění, Feill-Sheathain, svatodušní neděle, svatodušní svátky, Vestalie, Thing-tide (příliv stvoření), Svatojánská noc

Symboly: oheň, Slunce, radlice/nože (blades), jmelí, duby, velký oheň (balefire), sluneční kola, víly

Barvy: červená, zlatá, zelená, modrá, žlutohnědá

Božstva: Bůh-Otec, Bohyně-Matka, těhotná božstva, sluneční bohové

Činnosti: přeskakování velkého ohně, sbírání bylin, setkání rodu, dobré ustrojení

Tabu: shasínání ohně, spaní daleko od domova, zanedbávání zvířat

Zvířata: červenka/střízlík, letní ptáci, koni, dobytek (skot)

Kameny: smaragd, jadeit, tygří oko, lapis lazuli, diamant