Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Březen 2015

Vlastnosti, spojení a psychologie živlů

31. března 2015 v 13:18 Korespondence

Vlastnosti živlů

(podle Aristotela) - živel vždy navazuje na ten předchozí

• oheň - pohyb, jas, jemnost
• vzduch - jemnost, pohyb, tma
• země - tma, klid, hustota
• voda - hustota, tma, pobyt

Spojení živlů

• vzduch + oheň = pozitivní
- bez vzduchu nemůže oheň hořet, vzduch se ohněm ohřívá
- tvoří bez vytrvalosti

Přehled keltských bohů

3. března 2015 v 7:27 Mytologie
Andraste - keltská bohyně vítězství; uctívána na Britských ostrovech
Arawn - bůh uctívaný na Britských ostrovech včetně Irska; král vládnoucí podsvětí; může se objevit i v našem světě se smečkou bílých psů; obracejí se na něj pocestní v nouzi
Arduinna - bohyně jezdící na divokém kanci; bděla nad lesním masivem pohoří Arden (v Belgii)
Arianrhod - ostrovní bohyně věštců; považována za bohyni osudu
Artio - galská medvědí bohyně, spojovaná se zimou i s jarem

Belinus (Bel, Belenus) - božstvo symbolizující jaro a nový život; s jeho jménem spojován velmi významný keltský svátek Beltaine; ochránce umělců, bůh ohně
Brahn - britský bůh obří postavy, hlavu má údajně pohřbenou pod White Hill; původně hrdina, který se po smrti stal bohem; uctíván jako ochránce kmenových hranic
Brighid (původně Brigancia) - bohyně ochraňující lidi v nesnázi; s příchodem křesťanství se původně keltská bohyně změnila ve světici (došlo k tomu v Irsku, kde ji sv. Patrik našel v podobě spícího dítěte pod dubem); založila ve městě Kildare první ženský klášter; je jí věnován svátek Imbolc (hromnice)

Základní informace ke čtyřem živlům

1. března 2015 v 12:24 Korespondence

Voda

Korespondence: děti a těhotenství, vnitřní transformace, očišťování, romantická láska, tvorba, smrt, znovuzrození, minulý život, nové začátky
Princip: ženský
Čas: soumrak
Síla: očista
Konstrukce: osvěžení, zklidnění, plynutí, skromnost, laskavost
Destrukce: přetlak, nestálost, labilita, nehybnost, chlad
Znamení: ryby, rak, štír
Tarot: poháry
Symbol: nádoby, prsten, v alchymii trojúhelník se špicí dolů
Kov: stříbro
Vláda: hluboká a neprobádaná sféra citů
Povaha: melancholik