Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Únor 2015

Amon

19. února 2015 v 13:06 Božstva
Amon ("Skrytý", "Nespatřetelný", "Neviditelný", "Ten, který sám sebe utajuje", řecky Ammonon/Hammon, koptsky Amun) je jedním ze nejdůležitějších staroegyptských bohů. Jeho jméno bylo starověkými Egypťany odvozováno od "'imn" ("skrývat"), na druhé straně někteří badatelé jméno spojují s libyjským "aman" ("voda").
Amon bývá zpodobňován jako muž, beran nebo husa.
Jeho pole působení zahrnovalo nejprve vzduch, později se stal bohem Slunce a nakonec Sluncem samým. Někdy by se dalo mluvit o monoteismu, s Amonem jakožto nejvyšším a nejuctívanějším bohem. V průběhu 12. dynastie faraonů Egypta byl prohlášen za krále bohů, nikoli však za jediného boha!

Korespondence k sabatům - Ostara

17. února 2015 v 11:31 | překlad K.

Ostara (21. 03. - 22. 03.)

Další jména: Eostre (Eostřin den), jarní rovnodennost, Jarovít, Alban Eiler (bílé světlo), Bacchanalia, Slavnost Paní, Stromová slavnost

Symboly: vejce, nový měsíc, motýl / kokon

Barvy: růžová, žlutá, zelená jako tráva, pastelové barvy, modrá červenčích vajec

Božstva: mladý, mužný Bůh, a Bohyně

Činnosti: barvení vajec, hledání jarního růstu

Tabu: - žádná -

Zvířata: králíci, hadi

Kameny: akvamarín, růženín, měsíční kámen

Woodoo

8. února 2015 v 13:23 Mytologie
Woodoo pochází z Afriky, dnes je praktikováno v Karibiku, hlavně na Haiti. Jde o směs afrických a křesťanských tradic. Woodoo vyznávají také lidé římskokatolického vyznání (při praktikování netrpí pocity prohřešku).
Když se ze západní Afriky dováželi otroci, učili je novému náboženství a pokoušeli se otroky přeorientovat na křesťanskou víru, což ovšem neuspělo. Afričané v Ježíšovi spatřovali svého Boha Oxala, a v podobě Jana Křtitele viděli svého vlastního Boha bouře Shanga.
Slovo woodoo je spojeno s černou magii (i když s ní nutně souviset nemusí!), černomagickými sektami, které se zabývají především různými praktikami souvisejícími s ovlivňováním života druhých - vytvoření umělého vztahu, navození náklonnosti a lásky a dalšími. Na druhou stranu dokáží vytvořit ochranu před černou magií, jejichž významným prvkem je existence zombie. Spousta woodoo-šamanů dokáže vyléčit člověka, odstranit fóbie, zvednout sebevědomí.