Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Leden 2015

Čas je relativní

29. ledna 2015 v 9:46 Osobnosti
Zdroj je uveden pod článkem.

Pohybující se ručičky hodin nám říkají, jaký je čas. Pro naše vnímání je rychlost ručiček neměnná, avšak pro okolí relativní! Již Einstein věděl, že čas není konstantní, neboli stejný, ale že je relativní. Slovo relativní v čase znamená, že je nestálý, a všude není stejný. Po tisíciletí se lidé snaží změřit čas velice přesně. Kyvadlové hodiny se zátěží se staly ve své době převratnými a od toho se začala odvíjet miniaturizace do podoby kapesních hodinek.

I astronomie nezahálela a vymyslela důmyslný kalendář. Snažila se dle pohybu a umístění planet a hvězd měřit čas. Poloha těchto vesmírných těles měla trochu jiný význam než klasické hodiny. Astronomie se zabývala otázkou "od kdy, do kdy", nikoli "kolik je hodin". Lidé se naučili pracovat podle polohy Slunce. Přestože většinou pracovali celé dny, Slunce jim říkalo, kdy mají jít na oběd, kdy na svačinu a kdy se vrátit domů.

Korespondence k sabatům - Imbolg

28. ledna 2015 v 10:29 | překlad K.

Imbolg [i-molk/i-molg] (01. 02. - 02. 02.)

Další jména: Imbolc, Oimelc, Candlemas (svátek svící), Disting-tid, Svátek Brigid, Slavnost (svátek) světla, Svátek Panny, Slavnost mléka, Anagantios, Svátek dne Sv. Blaize, Den Sv. Bridgety, Candlelaria

Symboly: svíce, nevěsta, norová zvířata, panenka z obilí, sluneční kotouče (kolečka)

Barvy: bílá, žlutá, růžová

Božstva: Bůh a Bohyně jako děti, veškerá panenská božstva

Činnosti: zapalování svící, hledání znaků jara, sbírání kamenů

Tabu: - žádná -

Zvířata: červenka (Robin), norová zvířata, ovce, jehně, drak, jelen

Kameny: tyrkys, ametyst

Maria Treben, "Boží lékárnice"

23. ledna 2015 v 13:45 Osobnosti
"Mou snahou je odkazovat lidi nejen na léčivé byliny a jejich účinky, ale především na všemohoucnost Stvořitele, který má náš život ve svých rukou a řídí jej. U Něho hledejme pomoc a útěchu, v těžké nemoci pokorně a zbožně přijímejme bylinky z jeho lékárny. Je na Něm, aby nás vedl a obdarovával a aby řídil naše životy podle své vůle."
Maria Treben

Maria Treben (27. 09. 1907 - 26. 07. 1991)

Maria Treben (za svobodna Maria Günzel), povoláním spisovatelka a bylinkářka, se narodila v tehdejším Rakousko-Uhersku, v Saazu, tedy v Žatci (Louny, Ústecký kraj). Měla dvě sestry, mladší a starší. Tatínek Ignaz byl majitelem tiskárny. Maria odmalička trávila prázdniny v rodině hajného. Tehdy se u ní začala rozvíjet láska k přírodě a cit pro rostliny. Časem je uměla všechny pojmenovat.
Jako malé děvče jí jakási stařenka poradila, aby si své slabé a vypadávající vlasy omyla odvarem z kořene lopuchu. Maria ale odvar uvařila příliš silný a její vlasy se staly tak silnými a nepoddajnými, že je musela ostříhat.

Slavné meče z bájů a legend

3. ledna 2015 v 18:00 Osobnosti
Almace (Almice)meč Jana Turpina
Balmungmeč SiegfriedaPíseň o Nibelunzích
Courechousemeč krále Bana
Cur(e)tanameč OdieraHoger
Damoklův meč
Davidův meč
Durandalmeč RolandaPíseň o Rolandovi
Dyrnywynmeč HaelaRhyderch
Eckesachsmeč Dietricha z BernuPíseň o Nibelunzích
Excaliburmeč krále Artuše
Flamberg
meč Renoulda de Monteban, nebo označení dvouručních mečů
Haltecleremeč OlivieraPíseň o Rolandovi
Honoree
meč z Artušovských legend, jeho účel i vlastnictví složité
HrutingBeowulfův meč
Chastiefolmeč krále Artuše
Joyeuse ​[ʒwaˈjøz]
francouzský královský obřadní meč
Marmyadosemeč krále Artuše
Meč grálumeč z Artušovských legend
Meč Karla Velikéhoobřadní meč, jeden z dochovaných mečů z dob raného středověku
Meč s podivným pásemmeč vlastnil David a později Šalamoun
Meč Přemysla Otakara II.sloužil habsburky jsko obřadní meč, meč Přemysla Otakara II.
Meč svatého Mauriciameč se používal při korunovaci římských císařů
Murgleismeč GueleunaPíseň o Rolandovi
Svatoštěpánský mečúdajný meč sv. Štěpána
Svatováclavských mečúdajný meč sv. Václava
Sequencemeč krále Artuše
Szczerbieckorunovační meč polských králů
Tizonmeč El Cida
TyrvingAngantyrsův meč

Zdroj: - neznámý - (nejspíš nějaký blog)