Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Srpen 2014

Eset

8. srpna 2014 v 21:09 Božstva
Eset (Isis, Aiset, Aset)
byla nejvíce uctívanou bohyní v Egyptě. Dokazují to i nesčetné spisy a hieroglyfické texty, které se k ní vztahují. Od prvních až po nejposlednější doklady se její kult udržel přes 4,5 tisíciletí.
Její oblíbenost byla pravděpodobně způsobena tím, že jakožto bohyně žena byla obdarována nejkladnějšími rysy a vlastnostmi. Manželská láska a věrnost až za hrob, ušlechtilost a krása, mateřská péče a starostlivost o dítě - to vše patřilo k Esetě. Byla také obdařena kouzelnou mocí, kterou byla schopna konat dobré a spravedlivé věci.
Zmínky o Eset nacházíme v Textech pyramid ze Staré říše, Textech rakví ze Střední říše a v Knize mrtvých z Nové říše, také v různých dalších četných nápisech a literárních památkách. V chrámu Setiho I. byla Eset zobrazována s sistrem (řehtačkou), na hlavé měla rohy bohyně Hathory a sluneční kotouč boha Rea. Hieroglyfický znak jejího jména vystihuje trůn. Na sarkofázích mívá široká křídla, roztažená v ochranném gestu. V rukou drží znak života (Anch nebo také Ankh) nebo amulet zvaný Esetin uzel.

Eset, věrná a obětavá manželka: Osiris a Eset byli bohové, král a královna, všech lidských bytostí. Osirův bratr, Sutech (Seth), bůh pouště, si uvědomil, že nikdy nebude mít takovou moc jako Osiris a Eset. Proto naplánol konec jejich vlády. Zavraždil svého bratra, rozřezal jeho tělo na čtrnáct kusů a pustil je po řece Nilu. Eset se vydala k řece, aby posbírala všechny části manželova těla, shromáždila je, sestavila a pohřbila. Osiris se poté odebral do podsvětí, kde se stal vládcem nad zemřelými a každý rok, v čase výročí jeho vraždy, ho Eset oplakávala. Její slzy naplnily řeku Nil a řeka se vylila ze břehů.

http://absolventi.gymcheb.cz/2006/pechrjir/tiet.jpg
http://files.ezoterik.webnode.sk/200000002-c4623c55c2/Ankh.png?width=100
Tdžet (Tijet, Tiet)Anch (Ankh)

Zdroje:
článek byl dříve uveřejněn na blogu plata-cosmos.blog.cz

Horovi synové

1. srpna 2014 v 20:54 Božstva
Horus měl čtyři syny, kterému každému jednomu náležela světová strana. Také každý z nich měl ochraňovat některé z vnitřností zemřelého.

Imset (Amset, Mesti, Mesta)
byl bohem spojovaný s jihem, jakožto světovou stranou a také s jižním větrem. Ochraňoval játra zemřelého, které byly z jeho těla vyjmuty při balzamovacích obřadech. Kanopa náležící mu, měla lidskou podobu - lidskou hlavu.

Kebehsenuf (Oživující své sourozence)
byl bohem spojovaný se západem a západním větrem. Chránil střeva zemřelého, vyjmutá při balzamovacích obřadech. Kanopa měla hlavu sokola.

Hapi (Hepi)
byl bohem spojovaný se severní světovou stranou a severním větrem. Ochraňoval vyjmuté plíce zemřelého uložené do kanopy. Ta měla hlavu v podobě paviána.

Duamutef (Chválící svou matku)
byl bohem spojovaný s východem a východním větrem. Ochraňoval žaludek vyjmutý při balzamovacích obřadech ze zemřelého. Kanopa, do které byl uložen, měla hlavu v podobě psa nebo šakala.


Zdroje:
článek dříve uveřejněn na plata-cosmos.blog.cz