Blog založen 11. července 2013

Když chceš něco udělat, udělej to hned!

Červenec 2013

Bohové severské mytologie

31. července 2013 v 16:56 Mytologie
Aegi - Ás, bůh moře, vzýván pro dobré počasí při plavbě

Baldr - Ás, pohledný, mírumilovný a laskavý bůh; jeho smrt ohlašovala smrt všech bohů o ragnaröku
Bragi - Ás, bůh básníků a řečníků; dlouhovlasý muž s dlouhými vousy

Dagr - Ás, bůh ztělesňující den, syn bohyně Noci; zlatý vůz táhne kůň, jehož hříva osvětlovala celé nebe

Kameny, které vlastním

30. července 2013 v 19:00 Na Cestě
Achát - pestrobarevný; ochrana, pocit bezpečí
Akvamarín - světle modrý až zelenomodrý; pomáhá od agresivity, depresí a podrážděnosti
Ametyst - odstíny fialové; všeléčící a velmi magicky účinný kámen
Aragonit - bílá, šedá, modravá, zlatobílá; dodává energii, spojuje s Matkou Zemí, uzemňuje
Aventurin - zelený, šedý; podpora snů a osobního růstu

Fluorit - různobarevný; dodává naději, podporuje moudrost a zodpovědnost

Gagát - tmavohnědý, černý; amulet, chrání před nemocemi, násilím a zlými silami

Hematit - červená, hnědá, šedá až černá; zlepšuje paměť, uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha

Chalcedon - bílá, šedá, světle modrá aj.; vyhání strach, deprese a hysterii, které přeměňuje v radost, modrý chalcedon zlepšuje paměť a pomáhá v učení a mluvě

Jaspis - žlutá, hnědá, červená, zelená; odstraňují stres, pomáhají najít vnitřní rovnováhu

Kalcit - čirá, bílá, žlutavá, červená, šedá, hnědá až černá; podporuje intelektové vlastnosti nositele, bystří smysly, uklidňuje, posiluje sebevědomí
Karneol - oranžovo-červený až hnědý; pomáhá odvaze a sebedůvěře, dodává energii, potlačuje strach mluvit na veřejnosti, ochraňuje před útoky, posiluje astrální vidění
Křišťál - bezbarvý, mírně zakalený, někdy s vrostlicemi; uvádí energii do absolutní harmonie, povzbuzuje psychiku, pomáhá v sebezdokonalování, ochraňuje, čistí a chrání auru, zajišťuje klidný spánek

Magnetit - černý, s polokovovým leskem; léčí tělo i duši, používá se k telepatii, meditaci a vyvolává vize
Malachit - zelená až tmavě zelená; léčí pohlavní nerovnováhu zejména u žen, ochraňuje na cestách

Obsidián - sopečné sklo; vede nás do našeho nejhlubšího nitra a vynáší na povrch pravdu a věci odsunuté do podvědomí, s pravdami si nebere servítky
Oko býčí - červenohnědé; pomáhá při psychických traumatech, zlepšuje náladu po probuzení
Oko sokolí - sametová, tmavomodrá; pomáhá nositeli vidět se takového, jaký je (i záporné věci, které o sobě podvědomě odmítá přijmout), stabilizuje pocit sebedůvěry a vlastní identitu
Oko tygří - zlatě žlutá, zlatě oranžová, červenohnědá; talisman před všemi formami nebezpečí, pomáhá uzemnit

Rodonit - růžová, červená, červenohnědá; harmonizuje city, navozuje pocit lásky, odstraňuje následky šoku a paniky
Rodochrozit - růžový, červený, žlutý, hnědý; zbavuje stresu, přináší lásku a soucit, odhaluje pravdu a učí jí porozumět
Rubín - červený; štít proti všem druhům útoků, podněcuje touhu po životě a sexuální aktivitu
Růženín - světle růžová, růžová, až červenorůžová; učí trpělivosti při řešení problému, pomáhá nesmělým projevit skrývané pocity

Sodalit - modrý, modrošedý, šedý, fialový, růžový, bílý, nažloutlý, nazelenalý; spojuje logiku s intuicí, prohlubuje meditaci a porozumění aktuálním stavům našeho života, potlačuje duševní zmatek, pomáhá přijímat nové informace, prohlubuje koncentraci a představivost

Unakit - zeleno-oranžový kropenatý; zrovnovažuje city s duchovnem, uzemňuje, objasňuje příčiny zablokování, odstraňuje překážky bránící duchovnímu růstu

Anup

28. července 2013 v 19:20 Božstva
Anup (Anúbis či Anubis, Anúpev, Inpu)
"Ten, který jest nad horami". "Ten, který jest na místě balzamování". Význam jeho jména je neznámý a byl nejasný už Egypťanům. Egyptolog Kurt Sethe mu přisuzoval chybný význam pes.

Původně byl Anup bohem rozkladu a hniloby. Později se stal bohem balzamovačem - bohem zemřelých, mumifikace a pohřebišť. Byl patronem balzamovačů a jako takový se účastnil každého balzamování těla zemřelého - kněží v nekropolích si nasazovali šakalí masku, aby tím vyjádřili Anupovu přítomnost při obřadu. Egypťané ho považovali za jednoho z nejdůležitějších bohů. Stal se ochráncem pohřebišť a doprovázel zemřelé do podsvětí k poslednímu soudu - vážení srdce (pokud bylo srdce obtěžkáno hříchy, musel zemřelý odejít do podsvětí).

Tento staroegyptský bůh patří k nejstarším egyptským bohům a byl objevitelem mumifikace, jednoho z hlavních předpokladů egyptského posmrtného života, kterou poprvé provedl na svém otci Usirovi. Uctíván byl téměř po celé zemi. Měl podobu černého šakala, a zobrazován buď jako šakal, nebo jako muž se šakalí hlavou. Nejstarší datované zmínky o něm dokládají Texty pyramid. Uctívání boha mrtvých trvalo až do konce starověku, i když jeho kult přežíval ještě v dobách křesťanství.

Esbaty - Krátký popis a přehled Esbatů

25. července 2013 v 9:04 Esbaty
Esbaty jsou rituály prováděné za úplňku. Jsou to menší svátky než Sabaty (svátky slunečního cyklu). Esbaty tedy oslavují cyklus Luny, měsíční cyklus. Během roku se odehrává 12 až 13 takových rituálů - během úplňku o půlnoci.
Při Esbatech můžete vyvolat živly, Bohyni nebo Boha, meditovat a konat rituály podle jistého klíče, podle toho, co je doporučeno a na co je vhodné kouzlit.

Amemait (Požíračka srdcí)

19. července 2013 v 8:24 Božstva
Amemait (Ammut, Ammet, Amemet, Amamet, Ahemait, Amam - Požíračka, Polykačka)

Mytologická bytost s hlavou krokodýla, hřívou, tělem lva a zadní částí těla hrocha. Byla spojena s podsvětním soudem před bohem Usirem v Duatu - Duat představovalo podsvětí.

Poprvé je doložena okolo roku 1400 př. n. l., v období Nové říše v Knihách mrtvých, kde se vyskytuje zpočátku ojediněle, po Achnatonově náboženské reformě ji obsahují v podstatě všechny dochované exempláře. V pohřebních textech a výzdobě hrobek se objevuje do závěru řecko-římské doby.

Nelze vyloučit, že Amemait půdovně zosobňovala princip jezera plamenů, které obklopovalo podsvětí a ve kterém zahynuli všichni, jimž byl vstup pro špatné pozemské skutky zapovězen, zároveň ale poskytovalo obživu všem spravedlivým zemřelým.

Podle pozdějších představ egypťanů (125. kapitola Knihy mrtvých) prokazuje zemřelý před podsvětním soudem mravní čistotu pozemského života v souladu s maat formou negativní zpovědi - v odpovědi na 42 otázek před tribunálem bohů vypočítává zapovězené skutky a prohlašuje, že se jich nedopustil. Jeho odpovědi jsou váženy na miskách, na jedné leží srdce zemřelého, na druhé symbol bohyně Maat, který představuje princip spravedlnosti. Ukázalo-li srdce zemřelého, že není v rovnováze s maat, čekající Amemait toto srdce pozřela. Tím zemřelému znemožnila dosažení posmrtného života, což znamenalo definitivní zánik existence jedince.

Podle souhlasného mínění badatelů je Amemaitina podoba složena s nebezpečných zvířat, což je výrazem její nelítostné povahy a obrovské žravosti. Je strašlivá a nekompromisní.

Existuje podobnost mezi Amemait (jako negativní) a Tueretou (jako pozitivní), jejíž vyobrazení kombinuje stejné prvky (podoba hrošice, krokodýlí ocas, a stojí na lvích tlapách). Teuret byla ochránkyní těhotenství, rodících žen a dětí. Měla zastrašit zlé síly, které by rodičku nebo dítě ohrožovaly.

O interpretaci Amemaity se pokoušejí některé novodobé esoterické prameny. Jaromír Kozák, podle kterého Egypťané jako první vyslovili myšlenku(...), že když tělo umírá, přechází duše do jiného živého tvora, který se právě narodil, přikládá egyptským pohřebním textům tajný a jen staroegyptským textům tajný (jen staroegyptským zasvěcencům zřejmý) reinkarnační význam. Navazuje na analogii mezi Amemait a Tueretou (ochránkyní porodů) a navrhuje egyptské slovo metuj (zemřelý) chápat v prvotním významu jako mající matku a Amemaitino jméno kromě základního významu překládat jako Matka opatřující. Pozření srdce by v tomto případě neznamenalo konečný zánik jedince, ale jeho nucený sestup do světa hmoty, tedy nové zrození na tomto světě, které mu ve smyslu reinkarnace umožní očištění. Tyto představy jsou ovšem egyptologií přijímány s poukazem, že v původních egyptských pramenech se náznaky převtělování objevují jen ojediněle až v pozdních lidových vyprávěních pohádkového charakteru a že samotné náboženské texty se o něm nezmiňují a svou celkovou koncepcí ho spíše vylučují.

Zdroje:

Mytologie starověkého Egypta

18. července 2013 v 9:52 Mytologie
Ach - materiální část člověka vznikající při narození a zůstávající i po smrti
Ah - bůh měsíce, Měsíc samotný
Aker - bůh země, Země samotná, později bůh vesmíru
Amemait (Amemet) - Požíračka srdcí, bytost s hlavou krokodýla, hřívou a tělem lva, s Usirem soudí zesnulé před cestou posmrtným životem
Amentet - bohyně západu
Amenre - bůh Théb (Vesetu), vznikl spojením Amona a Rea
Amon - jeden z nejvyšších bohů, vznikl jako první, Stvořitel, Pán světa, jeho centrem byl Karnak
Amonet - původní družka boha Amona
Amset (Imset) - syn Hora, bůh jihu, ochránce jater v kanopě (lidská hlava)
Anat - dovezená, bohyně války, ochránkyně před divou zvěří
Anuket (Anúkis) - bohyně nilských kataraktů, s bohyní Satetou a bohem Chnumem tvořila božské trio dávající Egyptu chladnou vodu
Anup (Anúbis) - bůh mumifikace a pohřebišť, v podobě šakala nebo se šakalí hlavou
Apet - chránila člověka při životě i po něm, později bohyně porodu a zrození
Apis - posvátný býk boha Ptaha
Apop (Apópis) - démon v podobě hada, nepřítel boha slunce Rea (Re vždy zvítězil = noc/den)
Aštoret (Astarte) - dovezená, bohyně lásky a plodnosti, sídlem planeta Venuše, atributy kopí a štít
Aton - bůh slunce a Slunce samotné, za Achnatonovy vlády považován za boha nejvyššího (poté opět polyteismus)
Atum - Prabůh a Stvořitel světa (jako Amon), v lidské podobě s korunou Horního a Dolního Egypta, odpolední (zapadající) Slunce